Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Техніка усного мовлення" для студентів 3 курсу
ст. викл. Орлова Н.В.
Надіслав: Попкова Оксана (15 грудня 2009р.)
Анотація

Виконати усі поставлені завдання

 

Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Техніка усного мовлення" для студентів 3 курсу

Самостійна робота з курсу «Техніка усного мовлення»

Самостійно опрацювати  теми:

 

1.     Функціональні стилі мовлення. Диференціація мови за п'ятьма основними стилями. Поняття мовний стиль і жанр мовлення. Ознаки стилістично забарвлених слів.

2.      Зв'язок мовлення з немовними структурами. Характер зв'язків мовлення зі свідомістю, мисленням, адресатом, дійсністю, умовами спілкування. Системний підхід до комунікативних якостей мовлення. Вплив рівня культури мовлення на комунікативний процес.

3.     Виражальні засоби художнього мовлення.Засоби емоційно-образної виразності. Використання тропів як засобів виразності й образності. Особливі синтаксичні структури.

 

Завдання для самостійної роботи з теми: «Комунікативні ознаки мовлення»

 

І. Підготуйте усні повідомлення (на вибір) до таких тем:

1.     Правильність – одна з визначальних комунікативних якостей мовлення.

2.     Структурно-мовні типи норм.

3.     Правила вимови звуків, звукосполучень, наголошення і орфоепічні помилки у мовленні носіїв.

4.     Лексичні і граматичні норми літературної мови.

5.     Стилістичні норми і мова засобів масової інформації.

6.     Основні тенденції змін норм літературної мови (за визначенням М.Пилинського).

ІІ. Ознайомтесь зі статтею Віталія Дончика “Мова не винна” (про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Слово і час. – 2001. – №2. – С. 68 — 78)). Чому автор дав матеріалу такий заголовок? У чому актуальність статті? Висловіть свою думку про мову телебачення і радіо та вимоги до її точності. Як пов'язана точність мовлення носіїв з правильністю, чистотою і лексичним багатством? Чи помічаєте у Вашому мовленні описані автором “перли”?

 

Завдання для самостійної роботи з теми: «Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії»

 

І. Прочитайте теоретичний матеріал, запропонований Г.Олійником та Н.Бабич. Законспектуйте його за планом:

·       Елементи техніки мовлення.

·       Роль правильного дихання у процесі виразного мовлення і читання.

·       Природне і кероване дихання.

·       Типи природного дихання.

ІІ. Виконайте вправи на розвиток керованого дихання, запропоновані Г.Олійником (4: 18-21).

 

Завдання для самостійної роботи з теми: «Робота над голосом»

 

Прочитайте рекомендації щодо виконання вправ на розвиток голосу у посібнику Г.Олійника (9:26-27). Врахуйте поради автора при вивченні особливостей свого голосу.

 

Завдання для самостійної роботи з теми: «Дикція та орфоепія»

І. Прочитайте теоретичний матеріал, запропонований Г.Олійником та Н.Бабич. Підготуйте тези відповідей на питання:

·        Зв'язок між дикцією і орфоепією.

·        Фактори впливу на дикцію і орфоепію.

·        Типи пауз (синтаксичні, логічні, психологічні, віршові, фізіологічні).

·        Тактовий і головний, сильний, середній і слабкий логічні наголоси.

·        Роль темпу мовлення у комплексі голосових властивостей.

ІІ. Виготовте наочність-картку «Знаки партитури тексту», користуючись матеріалами посібника Н.Бабич (1:200-201).

 

Завдання для самостійної роботи з теми: «Виступ диктора (ведучого) і умови його успішності»

І. Прочитайте теоретичний матеріал до теми «Мистецтво публічного виступу» (10:405-410) і перекажіть його за таким планом:

·        Етапи підготовки до публічного виступу.

·        Композиція виступу.

·        Вимоги до мовлення оповідача.

·        Умови успішності виступів: мовлення оратора, подолання страху перед аудиторією та зв'язок зі слухачами, використання голосу, жестів, міміки.

ІІ. Запишіть на магнітофонну стрічку текст свого виступу (довільна тема). Прослухайте його і проаналізуйте, чи відповідають належним вимогам до диктора ваші дихання, голос, дикція, інтонація, темп мовлення.

ІІІ. Уявіть, що ви – диктор телебачення. Сидячи перед “мікрофоном”, привітайтеся з глядачами і про анонсуйте наступну телепередачу (назву та зміст оберіть самостійно). Слідкуйте водночас за своєю мімікою (рухами м'язів обличчя), дивлячись у дзеркало.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Техніка усного мовлення" для студентів 3 курсу
(Практичні заняття)
Дата изменения:
23 грудня 2013р., 9:08 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7339

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 66
групою дистанційного навчання 84
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 247
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...