екзаменаційні питання з курсу політологія
екзаменаційні питання з курсу "Політологія" 2019-2020
 1. Категорії політології.
 2. Політика соціальне явище.
 3. Предмет та закономірності політології.
 4. Функції політології.
 5. Людина як суб’єкт політичної діяльності.
 6. Розвиток політичної думки в Середньовіччі.
 7. Політико-правові погляди французьких просвітників (Вольтер, Руссо).
 8. Політична програма Монтеск’є.
 9. Соціальний конфлікт: сутність і природа.
 10. Основні концепції соціального конфлікту в сучасній зарубіжній політології.
 11. Влада як соціальне явище.
 12. Типи соціальних конфліктів.
 13. Політичний конфлікт: сутність і типи.
 14. Теорія еліт та політика.
 15. Мерітократична модель розвитку суспільства.
 16. Місце і роль держави в політичній системі суспільства.
 17. Політична влада: сутність і функції.
 18. Проблема політичного лідерства.
 19. Проблема легітимності влади.
 20. Ознаки і типи політичних партій.
 21. Реальна багатопартійність: проблеми формування.
 22. Об’єкт і предмет політології.
 23. Характеристика виборчої системи України.
 24. Влада і особистість.
 25. Типологія політичного лідерства.
 26. Конституційні характеристики української держави.
 27. Політичні права та свободи громадян України.
 28. Постіндустріальна модель суспільного розвитку.
 29. Безпосередня і прпредставницька демократія в Україні.
 30. Конституція України про вибори і референдум.
 31. Розвиток багатопартійної системи в Україні.
 32. Поняття і види органів державної влади.
 33. Ознаки правової держави.
 34. Характеристика виборчого права в Україні.
 35. Типологія політичних партій в Україні.
 36. Політичний режим в Україні.
 37. Політична культура: структура та типологія.
 38. Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні.
 39. Політичні партії і рухи: виникнення та розвиток.
 40. Політичні доктрини античності: Платон і Аристотель.
 41. Конституція України – основний Закон держави.
 42. Концепції еліти В.Парето і Г..Моска.
 43. . Політична свідомість та її типи.
 44. Реформа політичної системи в України.
 45. Основні політичні системи сучасності.
 46. Генезис і розвиток політичних ідей у Стародавній Греції.
 47. Громадянське суспільство і правова держава.
 48. Політичний плюралізм і демократія.
 49. Глобальні проблеми сучасності.
 50. Майбутнє людства: можливі варіанти.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
екзаменаційні питання з курсу політологія
(Питання до іспиту)
Дата изменения:
3 грудня 2019р., 3:15 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 6812

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 66
групою дистанційного навчання 89
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 252
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...