Програма вступних іспитів - спеціаліст
Доц. Маляренко І.В.
Надіслав: Городинська Інна (19 червня 2012р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Анотація

Подано програму вступних іспитів з теорії та методики фізичного виховання на 2012-13 навчальний рік для студентів напряму підготовки 7.01020101 - фізичне виховання*

Вступні іспити-спеціаліст