Тематика випускних робіт
Члени кафедри
Надіслав: Бабич Наталія (18 жовтня 2012р.)
Факультет перекладознавства :: Кафедра романо-германських мов
Анотація

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»