Самостійна робота для студентів-заочників
доц. Голяка С.К.
Надіслав: Голяка Сергей (3 грудня 2010р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту :: Динамічна морфологія
Анотація

Міститься робоча програма для студенітв заочної фороми навчання,  методичні вказіки до самостійної роботи, практичних занять, списое рекомендованої літератури

Для студентів 2 курсу галузі знань 0102. Фізичяне виховання, спорт, здоров'я людини; напрямку підготовки 6.010201. Фізичне виховання  

Самостійна робота