Програма вступних іспитів - магістр
доц. Маляренко І.В.
Надіслав: Городинська Інна (19 червня 2012р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Анотація

Подано програму вступних іспитів 2012-13 навчального року для студентів напряму підготоки 8.01020101 - фізичне виховання*

Програма вступних іспитів -магістр