НМК "Цивільне право та цивільний процес" ФПІС, 4 курс д.ф.н.
викл. Гавловська А.О.
Надіслав: Гавловская Алина (16 вересня 2012р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра галузевого права :: Цивільне та сімейне право
Анотація

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни  «Цивільне право та цивільний процес» для студентів ІV курсу денної форми навчання ФПІС  містить:

 Теми та плани семінарських занять.

 Завдання для самостійної роботи з кожної теми курсу.

 Методичні рекомендації для підготовки  до семінарських занять

 Нормативно-правові акти та рекомендована література

 Теми для самостійного вивчення

Завдання до індивідуального заняття

НМК "Цивільне право та цивільний процес" ФПІС, 4 курс д.ф.н.