Тематика випускних та курсових робіт 2014-2015 н.р.
викладачі кафедри загальної та неорганічної хімії
Надіслав: Рябініна Ганна (17 лютого 2015р.)
Медичний факультет :: Кафедра загальної та неорганічної хімії :: Випускні і курсові роботи
Анотація

Темитика випускних та курсових робіт напряму підготовки та спеціальності Хімія* для денної та заочної форм навчання

План
Тематика курсових робіт
Тематика випускних робіт