перелік літератури з курсу державне право зарубіжних країн
перелік літератури з держ. права зарубіжних країн
Базова
 1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – Тернопіль.- 2003.
 2. Жаке Ж.-П. Конституционное право и правовые институты : Учеб. пособие / Пер. с франц. – М., 2002.
 3. Конституционное (государственное ) право зарубежных стран. Учебник. В 4- томах.- М.- 1997.
 4. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под.ред М.В.Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М. – 1999.
 5. Конституционное право. Учебник / отв.ред. А.Е.Козлов. – М. – 1996.
 6. Конституционное право. Учебник / отв.ред. В.В. Лазарев.- М. – 1999.
 7. Конституционное право. Энциклопедический словар.- М. – 2000.
 8. Конституційне право зарубіжних країн : Навч. Посібник. / В.О.Ріяка (керівник авт. кол.) – К., 2002.
 9. Мишин А.А. Конституционное (государственное ) право зарубежных стран. – М. – 2001.
 10. Правовые системы стран мира. Энцеклопедический справочник. – М.- 2002.
 11. Стецюк П. Основи теорії та конституціоналізму. Ч. 1 : Посібник для студентів. – Львів, 2003.
Допоміжна
 1. Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М. – 1999.
 2. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М. – 2001.
 3. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. –К. – 1999.
 4. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К. – 1993.
 5. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К. – 1996.
 6. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций). – М. – 2001.
 7. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран. – М. – 2000.
 8. Александров А.И. Монархии Персидского залива : этап модернизации. – М., 2000.
 9. Георгіна А.З. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн.-Чернівці.- 1998.
 10.  Давид Р., Жоффре Спинози К. Основные правовые системы современности. – М. – 2001.
 11. Конституции государства Европы : В 3-х т. / Под. ред. Л.А. Окунькова –М., 2005.
 12. Конституционное право зарубежных стран. Под. ред. М. Баглая. – М.- 2000.
 13. Очерки конституционного права иностранных государств. М. – 1999.
 14. Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М. – 1999.
 15. Стецюк П. Основи теорії та конституціоналізму. Ч. 1 : Посібник для студентів. – Львів, 2003.
 16. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М. – 2001.
 17. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. –К. – 1999.
 18. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К. – 1993.
 19. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К. – 1996.
 20. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций). – М. – 2001.
 21. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран. – М. – 2000.
Інформаційні ресурси
 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В.М. http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/konstitutsiyne_derzhavne_pravo_zarubizhnih_krayin_-_beschastniy_vm
 2. Історія держави і права зарубіжних країн - Маймескулов Л.М. http://pidruchniki.ws/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin_-_maymeskulov_lm
 3. Порівняльне конституційне право - Кириченко В.М. http://pidruchniki.ws/1428082448830/pravo/porivnyalne_konstitutsiyne_pravo_-_kirichenko_vm
 4. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с. // http://student-lib.net/index.php?page=0-81
 5. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / К 65 М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.// http://radnuk.info/pidrychnuku/konst-zar/501-gorshen.html
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
перелік літератури з курсу державне право зарубіжних країн
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
12 березня 2013р., 5:19 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 5990

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 66
групою дистанційного навчання 87
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 250
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...