Біржове право
Волкови О.Ю.
Надіслав: Волкович Олена (26 лютого 2014р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Біржове право
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Біржове право" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Біржове право" в 2013-2014 навчальному році передбачає наступне навантаження:

ІV курс, денна форма навчання:

Весняна - 18 год.     Семінарських занять - 14 год.  Підсумковий контроль - залік

ІV курс, заочна форма навчання:

Весняна сесія:

Лекцій -  4 год.     Семінарських занять - 2 год. 

Підсумковий контроль - залік

Роб.прогр.Бирж.пр-13-14.doc

Роб.прогр. Бірж.пр.