Основи загальної та приватної патології (2009-2010). "Здоров’я людини" денної форми навчання. 2 курс
cт.викл. Похілько С.О.
Надіслав: Шарко Виталий (28 квітня 2009р.)
Медичний факультет :: Кафедра фізіології людини та тварин :: Основи загальної та приватної патології
Анотація
Робоча програма з навчальної дисципліни, змістові модулі навчального курсу, перелік рекомендованої літератури.

Для студентів спеціальності "Здоров’я людини" денної форми навчання. 2 курс. Матеріали розроблені у 2009 році

Основи загальної та приватної патології (2008-2009). "Здоров’я людини" денної форми навчання. 2 курс

Основи загальної та приватної патології

Матеріали з навчальної дисципліни

Робоча програма, змістові модулі навчального курсу,  перелік рекомендованої літератури

Zag_privatpatolog2zdorov_lyud_d_v_programa.doc

План лекційного курсу

Zag_privatpatolog2zdorov_lyud_d_v_lekcii.doc

План практичного курсу

Zag_privatpatolog2zdorov_lyud_d_v_prakt.doc

Підсумкова тека

Zag_privatpatolog2zdorov_lyud_d_v_lab.doc