Робоча програма
Рєзнік Наталія Олексіївна
Надіслав: beious albina (4 лютого 2009р.)
Педагогічний факультет :: Кафедра педагогіки початкової освіти :: Педагогічні технології в початковій школі
Анотація
Робоча програма з курсу Педагогічні технології в початковій школі містить плани лекційних, практичних, самостійних модулів, підсумкову теку, літературу.

Робоча програма

Педагогічні технології в початковій школі

Робоча програма з курсу
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧ.ШК.doc