Біогеографія (3 курс, "Географія") - 2011 - 2012 н.р.
к.б.н., доцент Павлова Н.Р.
Надіслав: Загороднюк Наталья (22 жовтня 2011р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Біогеографія
Анотація

Для студентів напряму підготовки "6.040104. Географія". 3 курс, денна форма навчання, 5 семестр.

Навчально-методичний комплекс дисципліни.

План
Програма
Тематичні плани лекцій
Тематичні плани семінарів
Самостійна робота
Підсумкова тека
Програма
Робоча програма (з пояснювальною запискою, де роз'яснені мета та завдання курсу), розподіл навчального часу, змістові модулі навчального курсу, перелік рекомендованої літератури. завантажити файл
Тематичні плани лекцій
Плани лекцій змістового модулю "ЗАГАЛЬНА БІОГЕОГРАФІЯ. БІОТИЧНІ ЦАРСТВА СУШІ", з антоаціями та плануванням навчального часу. завантажити файл
Тематичні плани семінарів
Плани семінарських занять змістового модулю "ЗАГАЛЬНА БІОГЕОГРАФІЯ. БІОТИЧНІ ЦАРСТВА СУШІ", з антоаціями та плануванням навчального часу   завантажити файл
Самостійна робота
Види та форми самостійної роботи студентів над курсом "Біогеографія", форма контролю та звітності, терміни виконання. Перелік рекомендованої для самопідготовки наукової, навчально-методичної та довідкової літератури завантажити файл
Підсумкова тека
Питання залікового колоквіуму (підсумкова тека), перелік літератури для самопідготовки   завантажити файл