Плани семінарьких занят з курсу "Давня історія України"
Батенко Г.В.
Надіслав: Василечко Ирина (31 березня 2009р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Давня історія України
Анотація

Плани практичних (лабораторних) занять для студентів денної форми навчання Галузь 0203 Гуманітарні науки Напрям 6.020302 Курс: перший

 

Плани семінарьких занят з курсу "Давня історія України"

Плани  практичних  (лабораторних) занять для студентів денної форми навчання

DAVNA.SEM.doc