Лекции по теории управления
Кравцов Г.М.
Надіслав: Кравцов Геннадий (14 листопада 2003р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії :: Теорія керування (інформатика)
Анотація

Теоретические вопросы теории оптимального управления проиллюстрированы на примерах решения задач. Рассмотрен принцип Лагранжа, как основа методов решения задач оптимизации и управления.

За основу взято учебное пособие Алексеев В.М., Галеев Э.М., Тихонов В.М. Сборник задач по оптимизации.- М.: Наука, 1984.- 288 с.

План
Лекции по оптимальному управлению
Syllabus
Лекции по оптимальному управлению

    Лекція 1. Принцип Лагранжа в теорії екстремальних задач.

 • Основні поняття, зв'язані з екстремальними задачами.
 • Принцип Лагранжа в задачах з обмеженнями.
  Lecture1.pdf

    Лекція 2. Елементи функціонального аналізу обчислення.

 • Нормовані та банахові простори.
 • Основні теореми диференціального аналізу в банахових просторах.
  Lecture2.pdf

    Лекція 3. Елементи функціонального аналізу обчислення (продовження).

 • Гладкі задачі.
 • Елементи випуклого аналізу.
  Lecture3.pdf

    Лекція 4. Класичне варіаційне обчислення.

 • Задача Больца.
 • Алгоритм рішення.
 • Приклади розв'язання задач.
  Lecture4.pdf

    Лекція 5. Класичне варіаційне обчислення (продовження).

 • Найпростіша задача класичного варіаційного обчислення.
 • Приклади розв'язання задач.
   Lecture5.pdf

    Лекція 6. Задачі з рухомими кінцями.

 • Алгоритм рішення.
 • Необхідні умови екстремуму.
 • Приклади розв'язання задач.
  Lecture6.pdf

    Лекція 7. Теория поля. Уравнение Гамильтона — Якоби.

 • Поле, функция наклона поля и S-функция.
 • Основная формула Вейерштрасса.
 • Уравнение Гамильтона - Якоби. Теорема Якоби.
  Lecture7.pdf

   Лекція 8. Ізопериметричні задачі.

 • Принцип Лагранжа для ізопериметричних задач.
 • Необхідні умови екстремуму вищіх порядків і достатні умови.
 • Приклади розв'язання задач.
  Lecture8.pdf

   Лекція 9. Задачі зі старшими похідними.

 • Необхідна умова першого порядку.
 • Необхідні умови вищих порядків та достатні умови.
  Lecture9.pdf

    Лекція 10. Оптимальне керування. Задача Лагранжа.

 • Задача Лагранжа.
 • Алгоритм рішення.
 • Необхідні умови екстремуму.
 • Приклади розв'язання задач.
  Lecture10.pdf

    Лекція 11. Ляпуновські задачі.

 • Елементарна задача оптимального керування.
 • Принцип Лагранжа для ляпуновських задач.
  Lecture11.pdf

    Лекція 12. Принцип максимуму Понтрягіна.

 • Постановка задачі.
 • Алгоритм рішення.
 • Необхідні умови екстремуму.
 • Задача про швидкодію.
  Lecture12.pdf

    Лекція 13. Принцип максимуму Понтрягіна та необхідні умови мінімуму в класичному варіаційному обчисленні.

 • Найпростіша задача.
 • Задача Больца.
 • Ізопериметрична задача.
  Lecture13.pdf

    Лекція 14. Принцип максимуму Понтрягіна та достатні умови мінімуму в класичному варіаційному обчисленні.

 • Найпростіша задача.
 • Задача Больца.
 • Ізопериметрична задача.
  Lecture14.pdf