Екологія (інститути, факультети) - 2009-2010 н.р.
д.б.н., професор Ходосовцев О.Є., к.пед.н., доцент Карташова І.І.
Надіслав: Загороднюк Наталья (28 лютого 2010р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Екологія
Анотація

Комплекс матеріалів з навчальної дисципліни для студентів Інституту психології, історії і соціології, Інституту іноземної філології, Інституту філології та журналістики, Факультету культури та мистецтв, Фізико-математичного факультету, Факультету фізичного виховання та спорту, Інженерно-технологічного факультету.. Денна форма навчання. 2-й курс, 4 семестр.

План
Робоча програма з навчальної дисципліни
Тематичні плани лекцій
Тематичні плани семінарських занять
Завдання до самостійної роботи
Підсумкова тека
Робоча програма з навчальної дисципліни

Зміст дисципліни, мета, завдання курсу. Змістові модулі навчального курсу (лекційні, семінарські, модулі самостійної роботи). Перелік літератури для самопідготовки: основна, додаткова. Ecology2_inshy_fakulty_ program.doc

Тематичні плани лекцій

Плани лекцій змістового модулю "Основи екології" Ekology2_lekciy.doc

Тематичні плани семінарських занять

Тематика семінарських занять змістового модулю "Основи екології". Ekology2_seminars_tema.doc

Перелік основних питань, що розглядаються на кожному занятті. Список рекомендованих для самопідготовки літературних джерел. Ecology2_over_departments_seminars_site.doc

Завдання до самостійної роботи

Перелік питань модуля самостійної роботи. Тематика рефератів, винесесених на самостійну роботу. Список джерел для самопідготовки. sam-rob_referat_09-10.doc

Підсумкова тека

Перелік питань, винесених на залік. Список літератури, рекомендованої до самопідготовки. Ekology2_09_10_zalyk.doc