Основи красномовства
Турчанова Т.М.
Надіслав: Рибченко Катерина (23 грудня 2009р.)
Соціально-психологічний факультет :: Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології :: _Завдання до самостійної роботи, каф. соц. роботи і соц. педагогіки
Анотація

для самостійної роботи

Екзаменаційні питання

Основи красномовства