Модель “оптимуму креативності“ як здатності до адаптації
Вельдбрехт О.О.
Надіслав: Вельдбрехт Елена (14 листопада 2006р.)
Соціально-психологічний факультет :: Кафедра практичної психології :: Електронна бібліотека кафедри практичної психології
Анотація

наукова стаття

Актуальність проблеми креативності сьогодні зумовлена динамізмом суспільного розвитку, в умовах якого наукове тлумачення творчої активності перестало належати сфері пізнавальних процесів і перейшло у простір особистості. Новий статус творчої особистості потребує нових шляхів дослідження та відповідної зміни наукової парадигми, і в першу чергу, визначення ролі творчості у формуванні соціально-психологічної адаптованості людини

Модель “оптимуму креативності“ як здатності до адаптації