Нові інформаційні технології у дошкільній освіті (Анотація)
Саган О.В.
Надіслав: Гаран Марина (28 листопада 2013р.)
Педагогічний факультет :: Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії :: Дисципліни математичного циклу :: Нові інформаційні технології у дошкільній освіті
Анотація

Мета вивчення курсу;

Студент повинен

знати:

уміти:

Анотація