Судова медицина та психіатрія
доц. Казанчан А.А.
Надіслав: Казанчан Андрій (8 лютого 2019р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Cудова медицина та психіатрія
Анотація

Навчальна дисципліна "Судова медицина та психіатрія" викладається для студентів 4 курсу спеціальності 081 "Право" денної та заочної форм навчання історико-юридичного факультету ХДУ

Навчальне навантаження з курсу "Судова медицина та психіатрія" в 2018-2019 навчальному році передбачає:

          ІV курс, денна форма навчання:

    ІІ семестр     Лекцій - 18 год.     Семінар. занять - 16 год.  Підсумк.контроль -  залік

         ІV курс, заочна форма навчання:

    ІІ семестр     Лекцій - 6 год.     Семінар. занять - 4 год.  Підсумк.контроль -  залік

План
Робоча програма з "Судової медицини та психіатрії"
Тексти лекцій з "Судової медицини та психіатрії"
Плани семінарських занять з "Судової медицини та психіатрії"
Питання до заліку
Підручники, посібники, методичні рекомендації
Робоча програма з "Судової медицини та психіатрії"
Тексти лекцій з "Судової медицини та психіатрії"
Нижче пропонуються опорні конспекти лекцій з дисципліни "Судова медицина та психіатрія".

 

 

 

Для підготовки студентів до семінарських занять, окрім зазначених конспектів лекцій, слід використовувати й іншу навчальну, навчально-методичну та іншу допоміжну літературу.

 

Тема1Предмет, метод і завдання судової медицини. Вчення про смерть. Трупні зміни   Див.    ТУТ    

Лекція 1. Суд. мед. Вч-ня про смерть. Трупні зміни.doc

Тема 2. Судово – медична травматологія

Тема 3. Характеристика механічних та вогнестрільних ушкоджень

Тема 4. Характеристика ушкоджень від гострого кисневого голодування, від дії межових температур, від дії електричного струму, від дії отрут

Тема 5. Судово – медичні експертизи, їх характеристика та значення

Тема 6. Поняття, предмет та система науки судової психіатрії. Медико - юридичні основи судової психіатрії

Тема 7. Судово - психіатрична експертиза. Судово - психіатрична експертиза у кримінальному та цивільному процесі. Недієздатність

Тема 8. Основи загальної психопатології. Поняття психічних розладів та їх класифікація

Тема 9. Основи загальної психопатології. Поняття психічних розладів та їх класифікація

Плани семінарських занять з "Судової медицини та психіатрії"
Питання до заліку
Підручники, посібники, методичні рекомендації