НМКД "Фізіологія людини"
доцент Ломака Ж.М.
Надіслав: Голяка Сергей (3 грудня 2010р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту :: Фізіологія людини
Анотація

Міститься робоча прогрма, перелік лекційнх , праткичних модулів, модулів самостійноїх проботи, підсуткова тека, спиоск рекомендованої літератури. Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт.

Для студентів 2 курсу факультету фізичного виховання та спорту галузі знань 0102. Фізичне виховання, спорт, здоров'я  людини; напрямку підготовки 6.010201. Фізичне виховання; 6.010202 Спорт.