Мова програмування JavaScript
Ilya Kantor
Надіслав: Кравцов Геннадий (28 березня 2024р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії :: Мова програмування JavaScript
Анотація

Курс "Мова програмування JavaScript" призначений для студентів 1 курсу магістратури.

План
Лекції
Лабораторні роботи
Syllabus
Лекції
1. Вступ до JavaScript

Лекція 1.pdf

2. Змінні та типи даних

Лекція 2.pdf

3. Логічні оператори, математичні операції

Лекція 3.pdf

4. Функції

Лекція 4.pdf

5. Об’єкти

Лекція 5.pdf

6. Типи даних

Лекція 6.pdf

7. ООП, прототипи, наслідування, класи

Лекція 7.pdf

8.  Документи, події, інтерфейси

Лекція 8.pdf

 

Лабораторні роботи
Лабораторна робота 1. Мова програмування JavaScript при створенні Web сторінок.

Lab 1.pdf

Лабораторна робота 2. Синтаксис мови JavaScript. Типи змінних. Масиви. Математичні функції. Введення/виведення в JavaScript.

Lab 2.pdf

Лабораторна робота 3. Логічні оператори, математичні операції. Оператори розгалуження і циклу в JavaScript.

Lab 3.pdf

Лабораторна робота 4. Функції. Рекурсивні функції в JavaScript.

Lab 4.pdf

Лабораторна робота 5. ООП, прототипи, наслідування, класи.

Lab 5.pdf

Лабораторна робота 6. Документи, події, інтерфейси.

Lab 6.pdf