Екологія
Кундельчук О.П.
Надіслав: Крючкова Татьяна (8 грудня 2009р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра екології та географії :: _Завдання до самостійної роботи, кафедра екології та географії
Анотація
Завдання для самостійної роботи з екології для студентів ІІ курсу.

Дати уявлення про загальні закономірності функціонування водних обєктів Землі. Сформувати синергетичний підхід до вивчення процессів і явищ в природних і антропогених водних екосистемах з урахуванням екологічного нарямку підготовки фахівців.

Екологія