Робоча програма "Правова статистика"
ст.викл. Гавловська А.О.
Надіслав: Гавловская Алина (1 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра галузевого права :: Правова статистика
Анотація

Робоча програма містить наступні складові:

Опис навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Змістові модулі навчального курсу

Методи контролю

Методи навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література

Інформаційні ресурси