МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 2012 р.
доцент кафедри історії України та методики викладання, к.і.н., Кузовова Н.М.
Надіслав: Василечко Ирина (12 листопада 2012р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Методика викладання історії у вищих навчальних закладах
Анотація

робоча програма
 

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах вивчає організацію навчального процесу підготовки кадрів вищої освіти відповідного напрямку за сучасними дидактичними принципами. Вивчення даного курсу дозволяє магістрантам отримати цілісну та логічно-послідовну систему знань про дидактику підготовки кадрів у вищій школі, розкрити концепцію, основи теорії, методики та методології викладання історичних дисциплін у системі вищої освіти.Програма Методика викладання історії у ВНЗ.doc