Методика викладання історії у ВНЗ 2013
доцент Кузовова Н.М.
Надіслав: Василечко Ирина (4 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Методика викладання історії у вищих навчальних закладах
Анотація
Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання історії у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 8.02030301 Історія*.