Лекції з курсу ТП
Круглик В.С.+Федянін П.К.
Надіслав: Gnedkova Olga (24 листопада 2011р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії :: Теорія програмування
Анотація

Курс лекцій з дисципліни "Теорія програмування"

План
Анотації лекцій з курсу "Теорія програмування"
Лекції з курсу "Теорія програмування
Анотації лекцій з курсу "Теорія програмування"
Лекції з курсу "Теорія програмування

Лекція №1

Об'єктно-орієнтований підхід до програмування. Платформа. NET та її застосування для Об'єктно-орієнтованого підходу до програмування

Мета: Леція присвячена ролі і місцю об'єктно-орієнтованого підходу до програмування в загальній класифікаціїї, його переваг, недоліків, неформальному визначенню найважливіших концепцій об'єктно-орієнтованого програмування.

Lecture_1.doc

 

Лекція №2

Основні поняття мови програмування С#. Розробка елементарних програм на мові програмування С#

Мета: знайомство з базовими особливостями мови програмування С# і розробки програм з використанням середовища Microsoft Visual Studio. NET.

Lecture_2.doc

 

Лекція №3

Семантика основних конструкцій мови програмування С#. Основні поняття об'єктно-орієнтованогопідходу: об'єкти, класи і методи

Мета: зіставлення семантики мов об'єктно-орієнтованогота функціонального програмування. Розглянути питання, пов'язані з ідеологією, методологією та практикою моделювання основних елеменів об'єктно-орієнтованого підходу до програмування за допомогою дворіневої концептуалізації.

Lecture_3.doc

 

Лекція №4

Об'єкти і класи. теорія типів і типізація в .NET

Мета: ознайомлення з основою об'єктного підходу в мові С#, створенням об'ктів, класів і механізмів наслідування.

Lecture_4.doc

 

Лекція №5

Концептуація наслідування, інкапсуляція та її реалізація в мові C#

Мета: у даній лекції будуть розглянуті питання, пов'язані з ідеологією, математичною основою та огляду можливостей наслідування, інкапсуляції - однієї з фундаментальних концепцій, на яких базується об'єктно-орієнтоване програмування.

Lecture_5.doc

 

Лекція №6

Концепція поліморфізму та її реалізація в мові С#. Поліморфні методи

Мета: у даній лекції будуть розглянуті питання, пов'язані з ідеологією, математичною основою та огляду можливостей поліморфізму- однієї з фундаментальних концепцій, на яких базується об'єктно-орієнтоване програмування. Ознайомлення з особливостями створення та застосування поліморфних методів у мові програмування C#.

Lecture_6.doc

 

Лекція №7

Розширені можливості поліморфізму в мові C#. Розширені можливості мови програмування C#

Мета: у даній лекції будуть розглянуті питання, пов'язані з ідеологією, математичною основою та огляду можливостей поліморфізму- однієї з фундаментальних концепцій, на яких базується об'єктно-орієнтоване програмування. Ознайомлення з можливостями мови програмування С# (інтерфейси та делегати).

Lecture_7.doc