Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі (Робоча програма)
Колеснікова Н.В.
Надіслав: Осипова Наталія (2 лютого 2004р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Кафедра фізики та методики її навчання
Анотація
Робоча програма складена у 2003 році.

Матеріал призначено для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання; 9 семестр.

Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі (Робоча програма)

Робоча програма з курсу "Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі":

RabProgVOTNP.pdf