Архівні установи України Т.2. Кн.1.
Надіслав: Василечко Ирина (2 грудня 2012р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Архівна система України
Анотація

Книга
 

 

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, 604 с.

 

 

Другий том довідника складається з 2-х книг, включає відомості про архівні документи наукових установ, музеїв, бібліотек. Описові статті роз­поділено за адміністративно-територіальним поділом України в алфавітному порядку. Книга 1 включає відомості про архівні документи, що зберігають­ся в установах Національної академії наук України, Автономної Республіки Крим та 14 областей. Кожна описова стаття містить інформацію адміністра­тивного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст архівних фондів, довідковий апарат, бібліографію видань про склад та зміст архівних фондів. Для архівістів, істориків, працівників куль­тури і освіти, усіх, хто цікавиться історією України. Архівні установи України Т.2. Кн. 1.pdf