Анатомія рослин - 2011-2012 н.р.
к.б.н., доцент Павлова Н.Р.
Надіслав: Загороднюк Наталья (17 жовтня 2011р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Анатомія рослин
Анотація
 Для студентів напряму підготовки "6.040102. Біологія". Денна форма навчання. 1 курс, 1-2 семестр. Навчально-методичний комплекс дисципліни.
План
Програма
Тематичні плани лекцій (1 семестр, 2 семестр)
Тематичні плани лабораторних занять (1 семестр, 2 семестр)
Програма
Робоча програма (з пояснювальною запискою, де роз'яснені мета та завдання курсу), змістові модулі навчального курсу, перелік рекомендованої літератури. Робоча програма
Тематичні плани лекцій (1 семестр, 2 семестр)
Плани лекцій змістових модулів "Фітоцитологія", "Фітогістологія", "Анатомічна будова основних вегетативних органів насінних рослин", "Репродуктивні органи", з антоаціями та плануванням навчального часу. Тематичні плани лекцій
Тематичні плани лабораторних занять (1 семестр, 2 семестр)
 Плани лабораторних робіт, передбачених у змістових модулях "Фітоцитологія", "Фітогістологія", "Анатомічна будова основних вегетативних органів насінних рослин", "Репродуктивні органи". Плани лабораторних занять Вказівки до виконання окремих лабораторних робіт наведені в робочому зошиті з анатомії рослин.