НМКД "Основи медичних знань"
доцент А.М. Коньков
Надіслав: Лозинська Лілія (28 березня 2014р.)
Медичний факультет :: Кафедра здоров'я людини :: Основи медичних знань та основи догляду за хворими (2 курс);
Анотація

 У навчально-методичному комплексі дисципліни "Основи меличих знань" для студентів 1 курсу напряму підготовки "Здоров'я людини за 2013-2014 навчальний рік  містить робочу програму з даної дисципліни, плани практичних та лекційних занять, анотації лекцій, методичні рекомендації до проведення практичних занять, дидактичне забезпечення самостійної роботи тощо.

План
Робоча програма з дисципліни "Основи медичних знань"
         План лекційних занять з дисципліни
         План практичних занять
         Анотації лекцій з навчальної дисципліни
         Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів
Робоча програма з дисципліни "Основи медичних знань"
План лекційних занять з дисципліни
План практичних занять
Анотації лекцій з навчальної дисципліни
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів