Робоча програма "Фінансова санація та банкрутство "
В.В.Ковальов
Надіслав: Тесля Аліна (20 вересня 2010р.)
Факультет економіки і менеджменту :: Кафедра економіки підприємства :: Фінансова санація та банкрутство
Анотація

Робоча програма для студентів спеціальності 7.050107. Економіка підприємства

Робоча програма "Фінансова санація та банкрутство"