Основи постановки голосу
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

 

Методичне забезпечення до практичного курсу «Основи постановки голосу» (денна та заочна форма навчання). Завдання та методичні рекомендації до практичних занять. Рекомендована література та репертуар.

План
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (денна форма навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи (денна форма навчання)
Рекомендований репертуар
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (заочна форма навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи (заочна форма навчання)
Рекомендований репертуар
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (денна форма навчання)
І рік навчання

 

Тема 1модулю. Початковий етап формування вокальних навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох нескладних вокальних творів розвивається фонетичного слуху та вокальних уявлень про акустично  повноцінне звучання співацького голосу; засвоюється співацька постава, співацька установка; розвиваються початкові навички співацького дихання, м’якої атаки звуку,відчуття співацької опори.

 Завдання: Навчити вільно володіти співочим звукоутворенням на середній ділянці діапазону голосу.

Методичні вказівки: Необхідно зосередитись на таких питаннях: взаємодії вільного звукоутворення зі співочим диханням, а також звуку і функцією резонаторів.

Література:

1.  Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих музияних навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000.

2.  Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогике. Ч.3. – М.: Музгиз, 1956.

3.  Назаров И.О. Искусство пения.-М.:Музгиз,  1963.

4.  Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

5.  Павлищева О.П.  Методика постановки голоса: краткою пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.: Изд-во «Музыка», 1964.

6.  Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

7.  Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. – Л.: Музыка, 1971. – 64 с.

 

Тема 2 модулю: Розвиток основних співацьких навичок.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох різножанрових вокальних творів малої форми студенти набувають основних навичок формування голосних та артикуляції приголосних звуків під час співу на середній ділянці діапазону; відпрацьовують вірне співацьке звукоутворенням на центральній ділянці діапазону; формують навички співу на дихальній опорі.

 

 

Завдання: Навчитися правильно і розкуто користуватися м’язами обличчя, шиї, підборіддя при співі.

Методичні вказівки: Щоб звільнити м’язи обличчя,  шиї й підборіддя при співі, роблять перед дзеркалом не співаючи такі вправи: рухають ротом і шиєю то праворуч, то ліворуч. Рекомендується також співати перед дзеркалом, старанно вимовляючи всі голосні і приголосні звуки близько на зубах, чітко і ясно.

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

2.     Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов. – М.: Музгиз, 1962.

3.     Люш Д. Развитие и сохранениепевческогоголоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

4.     Морозов В.Т. Тайны вокальной речи.– М., 1968.

5.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению.– М.,1987.– 95с.

6.     Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974.

 

Тема 3 модулю: Розвиток свідомих вокальних уявлень.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох різножанрових та різнохарактерних вокальних  творів малої форми відбуваєтьсяформування вірного співацького дихання, навички високої співочої позиції, уміння використання різних типів атаки звуку.

Завдання: Навчитися вірному співочому звукоутворенню на всій ділянці робочого діапазону та різному характеру звуковедення.

Методичні вказівки: Необхідно зосередитись на трьох голосоутворюючих факторах: дихання, гортань та резонатори. Без координації цих трьох факторів не можливо формувати правильні вокальні звуки.

Література:

 

1.  БарсовЮ. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

2.  Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

3.  Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

4.  Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

5.  Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

6.  Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

7.  Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 4 модулю: Формування вокального слуху й співацьких навичок.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох різнохарактерних вокальних творів набуваються основні  навички формування голосних та артикуляції приголосних звуків під час співу на всіх ділянках діапазону, поступово розширюється  співацький діапазон, засвоюється  навичка кантиленного співу.

 

Завдання: Навчитися правильно володіти технікою кантиленного співу, плавного переходу від одного регістру до другого та чистого інтонування.

Методичні вказівки: Для згладжування регістрів дуже корисно співати гаму. Пильно прислухаючись, співак зможе вирівняти свій голос ледве помітного змінного голосного звуку. Ідеальне звучання буде тоді, коли всі елементи грудного й головного резонаторів зіллються між собою. Це досягається поступовим оволодінням комплексу систематичних обміркованих вправ.

 

Література:

1.  Варламов А. Полная школа пеня. – М.:,1953.

2.  Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

3.  Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

4.  Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

5.  Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

6.  Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

7.  Назаренко И. Искусство пения. – М.: Музгиз,1948.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи (денна форма навчання)
Тема 1 модулю: Початковий етап формування вокальних навичок.

Завдання для самостійногоопрацювання:

1.Теоретичні відомості про будовуголосовогоапарату та спів як біофізичнийпроцес.

2.Виконання вправ на розвиток вокального дихання, природного звукоутворення, чіткої артикуляції і дикції.

3.Засвоєння тексту вокалізів, вокальних творів та пісні шкільного репертуару (1 клас).

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985

2.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

3.     Вилинская И. Вокализы для низкрго голоса с фортепиано: Для консерваторий и муз.училищ. – К., 1962.

4.     Вокальнівправи. Програмадляпедагогічнихінститутів. – К., 1991.

5.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

6.     Зейдлер Г. Искусство пения. Ч.1,2. – М.: Музыка, 1987.

7.     Панофка Г. Искусство пения: 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано или тенора. – М.: Госмузиздат, 1958.

 

 

Тема 2 модулю : Розвиток основних співацьких навичок.

Завдання для самостійногоопрацювання:

1.     Ознайомлення з теоретичними концепціями голосоутворення (нейрохронаксичною, міосластичною).

2.     Виконання вправ на розвиток вірної атаки звуку, вокального дихання, чіткої артикуляції і дикції.

3.     Засвоєння літературно – музичного тексту вокальних творів.

 

 

Література:

1.     Владимирова М.В. Упражнения и вокализы. / Вопросы вокальной педагогики. Вып. 2. – М.: Музыка, 1964.

2.     Вокальнівправи. Програмадляпедагогічнихінститутів. – К., 1991.

3.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

4.     Емельянов В.В. Фонопедическиеупражнения: Метод.разработка. – Кировоград, 1988.

5.     Зейдлер Г. Искусство пения. Ч.1,2. – М.: Музыка, 1987.

6.     Дмитриев Л.Б Основы вокальной методики. – М., 1968.

 

Тема 3 модулю: Розвиток свідомих вокальних уявлень.

 

Завдання для самостійногоопрацювання:

1.     Ознайомлення зі змістом основних понять теорії голосоутворення.

2.     Розуміння ролі принципу стабілізації гортані задля розвитку співацького голосу.

3.     Вивчення тексту вокальних творів та пісень шкільного репертуару ( 2 клас)

 

 

Література:

1.  БарсовЮ. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

2.  Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

3.  Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

4.  Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

5.  Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

6.  Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

7.  Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

8.  Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

9.  Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 4 модулю: Формування вокального слуху й співацьких навичок.

Завдання для самостійногоопрацювання:

1.     Ознайомлення зі функціональними особливостями гортані і артикуляційної системи.

2.     Розуміння побудови артикуляційного апарату.

3.     Вивчення літературно – музичного тексту вокальних творів.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985

2.       Варламов А. Полная школа пеня. – М.:,1953.

3.       Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

4.       Вокальнівправи. Програмадляпедагогічнихінститутів. – К., 1991.

5.       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

6.       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

7.       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

8.       Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

9.       Назаренко И. Искусство пения. – М.: Музгиз,1948.

Рекомендований репертуар
 

1.     муз. В.Моцарта, сл. Н.Понта «Ария Барбарины».

2.     муз. Е.Греббе-Соболевской, сл. В.Медведского «И тихо и ясно».

3.     муз. М.Шишкина, сл. М.Языкова «Ночь светла».

4.     муз. І.Шамо, сл. Л.Забашти «Ой вербиченько».

5.     муз. М.Толстого, сл. А.Толстого «Мы вышли в сад».

6.     муз. В.Верменича, сл. А.Мясейківського «На калині мене мати колихала».

7.     укр. нар. пісня «Ой джигуне, джигуне».

8.     укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

9.     укр. нар. пісня «Глибока криниця».

10.                       укр. нар. пісня «Ой ходила дівчина бережком».

11.                       укр. нар. пісня «Дощик».

12.                       укр. нар. пісня «Ой маю я чорні брови».

13.                       укр. нар. пісня «Ой піду я до млина».

14.                       укр. нар. пісня «Ой не світимісяченьку».

15.                       укр. нар. пісня «Ой гаю, мій, гаю».

 

 

Пісні для дітей:

1.     Аренський А. 6 пісень для дітей.

2.     муз. М.Дримлюги, сл. Г.Коваля «Осінь».

3.     укр. нар. пісня в обр. С.Чернецького «Ой у лузі червона калина».

4.     укр. нар. пісня «Подолянка».

5.     укр. нар. пісня «Корольок».

6.     укр. нар. пісня «Ой на горі калина».

7.     укр.. нар. пісня «Женчичок бренчичок».

8.     Чайковський П. Шістнадцять пісень для дітей.

9.     Шуман Р. Альбом пісень для юнацтва.

 

 

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (заочна форма навчання)
 

І рік навчання

Тема 1: Початковий етап формування вокальних навичок. Розвиток основних співацьких навичок

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох нескладних вокальних творів відбувається засвоєння співацької постави, формування співацької установки, набуття основних навичок формування голосних та артикуляції приголосних звуків під час співу на середній ділянці діапазону; розвиток початкових навичок співацького дихання, м’якої атаки звуку, відчуття співацької опори. Здійснюється робота над вірним співацьким звукоутворенням на центральній ділянці діапазону.

Завдання: Навчити вільно володіти співочим звукоутворенням на середній ділянці діапазону голосу,  правильно і розкуто користуючись м’язами обличчя, шиї, підборіддя при співі.

Методичні вказівки: Необхідно зосередитись на таких питаннях: взаємодії вільного звукоутворення зі співочим диханням, а також звуку і функцією резонаторів.Щоб звільнити м’язи обличчя,  шиї й підборіддя при співі, роблять перед дзеркалом не співаючи такі вправи: рухають ротом і шиєю то праворуч, то ліворуч. Рекомендується також співати перед дзеркалом, старанно вимовляючи всі голосні і приголосні звуки близько на зубах, чітко і ясно.

Література:

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих музияних навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000.

2.     Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогике. Ч.3. – М.: Музгиз, 1956.

3.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

4.     Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов. – М.: Музгиз, 1962.

5.     Люш Д. Развитие и сохранениепевческогоголоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

6.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.,1987. – 95с.

7.     Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

8.     Морозов В.Т. Тайны вокальной речи. – М., 1968.

9.     Назаренко И.О. Искусство пения.-М.:Музгиз,  1963.

10.                       Павлищева О.П.  Методика постановки голоса: краткою пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.: Изд-во «Музыка», 1964.

11.                       Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974.

12.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

13.                       Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. – Л.: Музыка, 1971. – 64 с.

 

 

Тема 2:Розвиток свідомих вокальних уявлень. Формування вокального слуху й співацьких навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізу й двох різножанрових та різнохарактерних вокальних  творів малої форми відбуваєтьсяудосконалення співацького дихання, формування навички використання різних типів атаки звуку, розвиток навички високої співочої позиції на фоні поступового розширення співацького діапазону.

Завдання: Навчитися вірному співочому звукоутворенню на всій ділянці робочого діапазону та різному характеру звуковедення, правильно володіти технікою кантиленного співу, плавного переходу від одного регістру до другого та чистого інтонування.

Методичні вказівки: Необхідно зосередитись на трьох голосоутворюючих факторах: дихання, гортань та резонатори. Без координації цих трьох факторів не можливо формувати правильні вокальні звуки.Для згладжування регістрів дуже корисно співати гаму. Пильно прислухаючись, співак зможе вирівняти свій голос ледве помітного змінного голосного звуку. Ідеальне звучання буде тоді, коли всі елементи грудного й головного резонаторів зіллються між собою. Це досягається поступовим оволодінням комплексу систематичних обміркованих вправ.

 

Література:

 

1.     БарсовЮ. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

2.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

3.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

4.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

5.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

6.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

7.     Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

8.     Назаренко И.О. Искусство пения.-М.:Музгиз,  1963.

9.     Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

10.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Методичні рекомендації до самостійної роботи (заочна форма навчання)
 

Тема 1: Початковий етап формування вокальних навичок. Розвиток основних співацьких навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

 

1.     Теоретичні відомості про будову голосового апарату та спів як біофізичний процес.

2.     Ознайомлення з теоретичними концепціями голосоутворення (нейрохронаксичною, міосластичною)

3.     Виконання вправ на розвиток вокального дихання, природного звукоутворення, чіткої артикуляції і дикції.

4.     Засвоєння літературно – музичного тексту вокальних творів.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985

2.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

3.     Вилинская И. Вокализы для низкрго голоса с фортепиано: Для консерваторий и муз.училищ. – К., 1962.

4.     Владимирова М.В. Упражнения и вокализы. / Вопросы вокальной педагогики. Вып. 2. – М.: Музыка, 1964.

5.     Вокальнівправи. Программа для педагогічних інститутів. – К., 1991.

6.     Дмитриев Л.Б Основы вокальной методики. – М., 1968.

7.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

8.     Емельянов В.В. Фонопедические упражнения: Метод.разработка. – Кировоград, 1988.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. Ч.1,2. – М.: Музыка, 1987.

10.                       Панофка Г. Искусство пения: 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано или тенора. – М.: Госмузиздат, 1958.

 

 

 

Тема 2:Розвиток свідомих вокальних уявлень. Формування вокального слуху й співацьких навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

 

1.     Ознайомлення зі змістом основних понять теорії голосоутворення.

2.     Розуміння ролі принципу стабілізації гортані задля розвитку співацького голосу.

3.     Розуміння побудови артикуляційного апарату.

4.     Вивчення літературно – музичного тексту вокальних творів.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985

2.     БарсовЮ. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Вокальні вправи. Программа для педагогічних інститутів. – К., 1991.

6.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

7.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

8.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возрастанию сложности. – Л., 1987.

9.     Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

10.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

11.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

12.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Рекомендований репертуар
 

1.     муз. В.Моцарта, сл. Н.Понта «Ария Барбарины».

2.     муз. Е.Греббе-Соболевской, сл. В.Медведского «И тихо и ясно».

3.     муз. М.Шишкина, сл. М.Языкова «Ночь светла».

4.     муз. І.Шамо, сл. Л.Забашти «Ой вербиченько».

5.     муз. М.Толстого, сл. А.Толстого «Мы вишли в сад».

6.     муз. В.Верменича, сл. А.Мясейківського «На калині мене мати колихала».

7.     укр. нар. пісня «Ой джигуне, джигуне».

8.     укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

9.     укр. нар. пісня «Глибока кирниця».

10.                       укр. нар. пісня «Ой ходила дівчина бережком».

11.                       укр. нар. пісня «Дощик».

12.                       укр. нар. пісня «Ой маю я чорні брови».

13.                       укр. нар. пісня «Ой піду я до млина».

14.                       укр. нар. пісня «Ой не світи, місяченьку».

15.                       укр. нар. пісня «Ой гаю, мій, гаю».

 

 

Пісні для дітей:

1.     Аренський А. 6 пісень для дітей.

2.     муз. М.Дримлюги, сл. Г.Коваля «Осінь».

3.     укр. нар. пісня в обр. С.Чернецького «Ой у лузі червона калина».

4.     укр. нар. пісня «Подолянка».

5.     укр. нар. пісня «Корольок».

6.     укр. нар. пісня «Ой на горі калина».

7.     укр.. нар. пісня «Женчичок бренчичок».

8.     Чайковський П. Шістнадцять пісень для дітей.

9.     Шуман Р. Альбом пісень для юнацтва.