Екстернам: Анатомія рослин
к.б.н., доцент Павлова Н.Р., викладач Загороднюк Н.В.
Надіслав: Загороднюк Наталья (17 жовтня 2011р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Анатомія рослин
Анотація

Блок завдань до самостійної роботи екстернів над курсом "Анатомія рослин".

-
Рекомендації до самостійної роботи екстернів над курсом "Анатомія рослин": зміст навчальної дисципліни (робоча програма), перелік питань підсумкового тестового контролю, список літератури, рекомендованої для самопідготовки Файл завдань з анатомії рослин