Вивчення математичних понять в школі
Таточенко В.І.
Надіслав: Tatochenko Vladimir (23 квітня 2004р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу :: Методика навчання математики
Анотація

методика вивчення математичних понять в школі

Розглядаються особливості вивчення математичних понять

Вивчення математичних понять в школі

Розділ 1   МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ. МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВПРАВ, СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ

               1.pdf

Розділ 2   СТРУКТУРА РОЗУМОВИХ ДІЙ ШКОЛЯРІВ ПРИ ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ

               2.pdf

Розділ 3    МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПО ЗАБЕСПЕЧЕННЮ ОВОЛОДІННЯМ УЧНЯМИ 7 КЛАСУ МАТЕМАТИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ

               3.pdf

Література

               4.pdf

Додаток

               5.pdf