Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи
Гуріч В.О.
Надіслав: Рибченко Катерина (2 грудня 2009р.)
Соціально-психологічний факультет :: Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології :: _Завдання до самостійної роботи, каф. соц. роботи і соц. педагогіки
Анотація

Практичні завдання та модцлі самостійної роботи

Завдання для самостійної роботи студентів

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи