Біобезпека, біозахист та біоетика 2018-2019
д.б.н., професор Ходосовцев О.Є.
Надіслав: Загороднюк Наталья (17 квітня 2019р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки
Анотація

Навчальна дисципліна для магістрів спеціальності 091 Біологія, за ОНП "Ботаніка". Денна форма здобуття освіти.

Навчальна програма, плани лекцій та практичних занять, питання підсумкового контролю.

План
Навчальна програма з дисципліни
Теми лекційних та практичних занять
Завдання індивідуальної роботи
Підсумковий контроль
Навчальна програма з дисципліни
Зіст дисципліни "Біобезпека, біозахист та біоетика" Програма Біобезпека_біозахист_біоетика.pdf

Бібліографічне посилання для цитування:

Ходосовцев О.Є. Навчальна програма дисципліни «Біобезпека, біозахист та біоетика» для магістрантів ІІ курсу спеціальності 091 Біологія (Ботаніка)/О.Є. Ходосовцев//Збірник навчальних програм для спеціальності 091 Біологія (Ботаніка) ступеня вищої освіти «магістр» / відп. редактор доц. Р.П. Мельник. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 91-95

Теми лекційних та практичних занять
Завдання індивідуальної роботи
Теми рефератів для самостійної (індивідуальної) роботи Біобезпека самостійна робота.docx
Підсумковий контроль
Перелік питань до семестрового заліку Біобезпека питання до заліку.docx