Навчально-методичні рекомендації з курсу "Хорове аранжування"
Григорова К.В.
Надіслав: Бондарь Б. (23 березня 2006р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація
Курс “Хорове аранжування” доповнює цикл спеціальних хорових дисциплін. Основною метою предмету є розвиток навичок перекладення хорових та сольних вокальних творів для різних складів хору.

Навчально методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “ПМСО. Музика”

Навчально-методичні рекомендації з курсу "Хорове аранжування"

Передмова

1. Предмет хорового аранжування  
    1.1. Види перекладень та їх основні принципи 
2. Прийоми аранжування  
3. Перекладення творів, що виконуються однорідними хорами на мішаний хор 
4. Перекладення творів, що виконуються мішаним хором на однорідний хор 
    lection1.doc
5. Перекладення вокальних творів для різних складів хору 
6. Перекладення інструментальних творів для хору 
7. Перекладення для дитячого хору 
     lection2.doc

Рекомендована література literature.doc
Нотна література для перекладень partition.doc
Додатки  dodatki.doc