Екологія (Біологи) 2019-2020
к.б.н., доц. Мельник Р. П.
Надіслав: Загороднюк Наталья (27 вересня 2019р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Екологія
Анотація

Матеріали з навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 091 Біологія; 014.05 Середня освіта. Біологія. спеціалізацій ботаніка, імунологія, лабораторна діагностика біологічних систем, рівня вищої освіти "бакалавр". Денної форми здобуття освіти.

План
Робоча програма з дисципліни
План
Семестровий контроль
Робоча програма з дисципліни
Робоча програма:пояснювальна записка з переліком компетенцій і очікуваними результатами навчання, зміст та структура навчальної дисципліни, тематика лекцій та практичних занять, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів, перелік рекомендованої літератури.

 

 

Програма екології біологи 2019-20.doc

План
Плани лекційного курсу з анотаціями.

Плани лекцій екологія 2019-20.doc

Семестровий контроль
Перелік питань до семестрового контролю.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ ЕКОЛОГІЇ.doc