Робоча програма з курсу "Археологія"
к.і.н. Билкова В.П.
Надіслав: Чермошенцева Наталя (1 грудня 2006р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Археологія
Анотація
Робоча програма містить: програму курсу, змістовні модулі, питання підсумкових тек, список рекомендованої літератури.

Спеціальність: ПМСО.Історія, курс: І, форма навчання: денна

Робоча програма з курсу "Археологія"

Робоча програма з курсу "Археологія"

arheology.doc