Самостійна робота для студентів-заочників
доц. Бондар Г.І., доц. Голяка С.К.
Надіслав: Голяка Сергей (3 грудня 2010р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту :: Фізіологія людини
Анотація

Міститься робоча програма  для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації до самостінйої роботи, рекомендована література.

Для студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт здоров'я людини;  6.010201. Фізичне виховання.

Сам. робота