Плани практичних занять з методики навчання української літератури
доц. Бондаренко Л.Г.
Надіслав: Коротєєва Вікторія (28 лютого 2013р.)
Факультет української філології та журналістики :: Кафедра української літератури :: Методика навчання української літератури (ІФЖ)
Анотація

Плани практичних занять з методики навчання української літератури для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.020303. Філологія (українська мова та література)* денної та заочної форми навчання; 6.020303. Філологія (українська, англійська мова та література)*.

Плани практичних занять з методики навчання української літератури