Питання підсумкового контролю
Доцент Бондаренко Л.Г.
Надіслав: Коротєєва Вікторія (6 лютого 2009р.)
Факультет української філології та журналістики :: Кафедра української літератури :: Методика навчання української літератури (ІФЖ)
Анотація
Матеріал містить екзаменаційні питання з методики навчання укр. літ.

Матеріали для студентів ІІІ та ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання.

Питання підсумкового контролю