Психологія
доц. Сараєва О.В., ст. викладач Єлькіна В.В.
Надіслав: Середенко Тамара (11 лютого 2013р.)
Загальноуніверситетські кафедри :: Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту :: Психологія
Анотація

напрям підготовки 6.040104 – географія*, 6.040102 – біологія*

Факультет біології, географії, екології

Робоча програма з психології для студентів за напрямом підготовки 6.040102 - біологія*, 6.040104 – г