Дидактичне забезпечення самостійної роботи (денна форма)
ст. викл. Гавловська А.О.
Надіслав: Гавловская Алина (1 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра галузевого права :: Правова статистика
Анотація

Дидактичні рекомендації до виконання самостійної роботи містять:

завдання для самостійної роботи по кожній темі курсу;

завдання для самостійна робота для студентів, які не виконали самостійну роботу або отримали незадовільну оцінку по темі, чи були відсутні на семінарському занятті.