Курсові роботи з методики фізики
Шарко В. Д.
Надіслав: Сунденко Ганна (15 грудня 2010р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Кафедра фізики та методики її навчання
Анотація

У посібнику викладено основні вимоги до структури, змісту і обсягу курсової роботи з методики навчання фізики; дано рекомендації з організації діяльності по її виконанню, оформленню і захисту;     наведено критерії оцінювання роботи і процедури захисту;  запропоновано деякі методики дослідження  параметрів ефективності навчально-виховного процесу з фізики, які можуть бути використані під час виконання  експериментальної частини роботи.

 Посібник може бути рекомендований  студентам інших спеціальностей вищих   педагогічних    навчальних   закладів   України а також слухачам системи  післядипломної освіти педагогічних кадрів.