Обчислювальна геометрія та компьютерна графіка. Лабораторні роботи
Грабовський А.Ю.
Надіслав: Грабовский Антон (13 лютого 2006р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Анотація
Лабораторні роботи з дисципліни "Обчислювальна геометрія та компьютерна графіка". 4 курс.

Обчислювальна геометрія та компьютерна графіка. Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1. (2 години)
Побудова точок, відрізків, прямих та полігонів в декартовій системі координат.

Лаб 1.doc

Лабораторна робота 2. (4 години)
Алгоритми покрокового вводу.

Лаб 2.doc

Лабораторна робота 3. (2 години)
Алгоритм тріангуляції монотоних полігонів.

Лаб 3.doc

Лабораторна робота 4. (2 години)
Алгоритми побудови опуклої оболонки.

Лаб 4.doc

Лабораторна робота 5. (2 години)
Робота з графічними файлами.

Лаб 5.doc