Солоспів
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

Завдання та методичні рекомендації до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Солоспів" для студетнів денної та заочної форми навчання. Перелік літератури, орієнтовний репертуар.

План
Денна форма навчання
         Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
                  ІІ рік навчання
                  ІІІ рік навчання
         Методичні рекомендації до самостійної роботи
                  ІІ рік навчання
                  ІІІ рік навчання
Заочна форма навчання
         Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
                  ІІ рік навчання
                  ІІІ рік навчання
         Методичні рекомендації до самостійної роботи
Денна форма навчання
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання
 

(3 – 4 семестри)

Тема 1 модулю: Особливості роботи над народними піснями.

Тема 1. Робота над виконавською технікою народної пісні.

Завдання:  Музично-теоретичний аналіз обраної для виконання народної пісні. Вивчення музичного та літературного тексту пісні.

Методичні рекомендації: Розпочинати роботу з розгляду специфічних особливостей  та жанрового різноманіття  народнопісенної творчості. Під час вивчення мелодійного тексту виокремити й опрацювати технічно складні місця, добираючи задля цього відповідні вокально-технічні вправи та прийоми подолання труднощів.

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі змісту народного твору.

Завдання:  Визначення агогіки, яка  допомагає розкрити ідейно-образний зміст народної пісні під час її виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз ідейно - образного змісту обраної народної пісні. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі даного художнього образу.

Тема 3.  Складення виконавського плану пісні.

Завдання: Підготовка до концертного виконання народної пісні.

Методичні рекомендації: Розглянути драматургічну побудову пісні. Визначити кульмінаційний момент, логічні й емоційні наголоси та поєднати їх з інтонаційною виразністю й виконавською агогікою.

Література:

1.    Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

2.    Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

3.    Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

4.    Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

5.    Хрестоматія для сольного співу. Пісні, романси, арії українських композиторів: У 3-х ч. / Упоряд. В.Л. Бриліна, Л.М. Ставінська. – К.: Освіта України, 2006.

 

 

Тема 2 модулю: Особливості роботи над класичним романсом

Тема 1. Робота над образно-стильовим виконанням романсу.

 

Завдання: Музично-теоретичний аналіз обраного для виконання класичного романсу. Вивчення музичного та літературного тексту романсу.

Методичні рекомендації: Розпочинати роботу з розгляду жанрових особливостей  класичного романсу. Під час вивчення мелодійного тексту виокремити й опрацювати технічно складні місця, добираючи задля цього відповідні вокально-технічні вправи та прийоми подолання труднощів.

 

Тема 2. Вибір засобів виразності щодо розкриття образу романсу.

 

Завдання:  Визначення агогіки, яка  допомагає розкрити ідейно-образний зміст романсу під час його виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз ідейно - образного змісту обраного класичного романсу. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі даного художнього образу.

 

Тема 3. Драматургічна побудова змісту романсу.

 

Завдання:  Визначення  художньо-образного плану побудови романсу  та  його кульмінаційного розвитку і  з метою подальшого художнього виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз художньої побудови романсу, визначити його кульмінаційну логіку та емоційно-образний зміст. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі художньо-образного змісту романсу.

 

Тема 4. Складення виконавського плану та його практична реалізація.

 

Завдання: Підготовка до концертного виконання класичного романсу.

Методичні рекомендації: Планування практичного втілення драматургічної побудови класичного романсу. Опрацювання   кульмінаційного моменту, робота над логічними й емоційними наголосами та поєднанням їх з інтонаційною виразністю й виконавською агогікою.

 

Література:

 

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959

 

 

 

 

Тема 3 модулю: Особливості роботи над українським романсом.

 

На матеріалів романсів українських композиторів-класиків виконуються наступні практичні дії:

1.     Робота над образом українського романсу.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану.

Завдання: Робота над концертним виконанням українського романсу.

Методичні рекомендації: Треба розглянути такі питання:

1.     жанрові особливості українського романсу;

2.     добір та використання засобів виразності для зображення даного образу;

1.     Робота над драматургією твору.

2.     Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок та художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Лисенко М. Ой одна я, одна, як билиночка в полі. – К.: Мистецтво, 1954.

2.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1988.

3.     Романси українських композиторів. – К.: Музична Україна, 1989.

4.     Степовий Я. Колискова. – К.: Мистецтво, 1949.

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом.

На матеріалі романсових творів композиторів-романтиків та сучасних композиторів виконуються наступні практичні дії:

1.      Робота над образом романсів композиторів – романтиків, сучасним романсом.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану та його реалізація.

Завдання: Ознайомлення з особливостями роботи над романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом, їх концертне виконання.

Методичні рекомендації: Треба звернути увагу на стильові особливості виконання творів композиторів-романтиків та сучасних романсів, зупинитися на питанні побудови драматургії та виконавського плану.

Практичні завдання:

1.     Робота над образом романсу композитора-романтика (добір засобів виразності для передачі образу).

2.     Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок.

 

Література:

1.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

2.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

3.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

4.     Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

ІІІ рік навчання

(5 – 6 семестри)

 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над оперними аріям.

 

На матеріалі  відповідних типу голосу студента оперних арій виконуються наступні практичні дії:

1.     Ознайомлення зі змістом арії в контексті опери.

2.     Робота над виконавською технікою оперної арії.

3.     Побудова сценарію арії.

4.     Робота над сценічною виразністю арії.

Завдання: Ознайомитись із особливостями роботи з оперними аріями підготовка їх до сценічного втілення.

Методичні рекомендації: Обов’язково треба ознайомитись із оперними лібрето, зі змістом арії в контексті опери, прослухати запис у виконанні майстрів оперної сцени.

 

Література:

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

 

Тема 2 модулю. Особливості роботи зі старовинними аріями.

На матеріалі старовинних арій  виконуються такі  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями старовинних арій.

2.     Добір засобів виразності для створення образу старовинної арії.

3.     Драматургічна побудова змісту арії.

4.     Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії.

Завдання: Оволодіння особливостями роботи зі старовинними аріями; вивчення конкретної старовинної арії  та її  концертне виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання старовинних арій (звуковедення, темп, метроритмічні особливості, мелізматика). Вивчення музичного та літературного тексту (італійскою, німецькою мовою); відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок, які необхідні задля  її художнього виконання.

 

Література:

1.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Тема 3. Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

На матеріалі сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні дії:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над засобами виразності.

4.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

 

Завдання: Оволодіти особливостями  виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно усвідомити основні принципи виконання контатно-ораторіальної музики: плакатність образів, героїчно-епічний стиль виконання; провести ретельну роботу над виконанням номерів із кантат, ораторій, месс. Задля цього відпрацювати необхідні вокально-технічних навичок та художньо-виконавські уміння.

Література:

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над акторською майстерністю.

4.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 

Завдання: Опанувати особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання арій, пісень з оперет, мюзиклів, рок-опер. Звернути увагу на набуття навичок уміння рухатись по сцені, танцювати. Роботу  над акторською майстерністю спрямувати на втілення характеру художнього образу твору. Велику увагу необхідно приділити відпрацюванню необхідних вокально-технічних навичок, художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методичні рекомендації до самостійної роботи
ІІ рік навчання
 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над народними піснями.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.     Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

Література:

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

3.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

4.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

5.     Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

6.     Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

7.     Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

 

Тема 2 модулю: Особливості роботи над класичним романсом..

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

2.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..)  Література:

Музична

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959.

Методична

7.       Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 3модулю: Особливості роботи над українським романсом.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Камерно – вокальна музика: український романс.

2.     Ознайомлення з романсовою творчістю М.Лисенка.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю Я. Степового, К. Стеценка,

Кос-Анатольського.

Література:

Музична

1.     Лисенко М. Ой одна я, одна, як билиночка в полі. – К.: Мистецтво, 1954.

2.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1988.

3.     Романси українських композиторів. – К.: Музична Україна, 1989.

4.     Степовий Я. Колискова. – К.: Мистецтво, 1949.

Методична

5.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

Тема 4модулю:  Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями романсової творчості композиторів-романтиків.

2.     Ознайомлення з особливостями романсової творчості сучасних композиторів.

Література:

Музична

1.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

2.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

3.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

4.     Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

Методична

5.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

9.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

ІІІ рік навчання
 

(5 -  6 семестри )

 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над оперними аріями.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення із оперними лібрето.

2.     Ознайомлення з оперними аріями композиторів-класиків.

Література:

Музична

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

Методична

8.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

9.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

10.                       Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

11.                       Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

12.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

13.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 2 модулю: . Особливості роботи зі старовинними аріями..

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

Література:

Музична

1.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

9.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 3 модулю:. Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Питання для самостійного опрацювання:

 Ознайомлення із сюжетами ораторії Г.Генделя “Самсон” Й.С.Баха кантата №68, кантата “Состязание Фета и Пана”, “Магнификат”, ораторія “Времена года”.

Література:

Музична

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями творчості композитора Е.Л.Вебера.

3.     Ознайомлення із стильовими особливостями жанру мюзиклу.

 

 

Література:

Музична

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методична

6.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

7.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

11.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

Заочна форма навчання
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання
 

(3 – 4 семестри)

Тема 1: Особливості роботи над народними піснями та романсом

На матеріалі вокальних творів народнопісенного жанру  та романсів вирішуються наступні завдання:

1.Робота над виконавською технікою твору

2.Добір засобів виразності для передачі змісту твору.

Завдання: Робота над концертним виконанням народної пісні та  романсу.

Методичні рекомендації: Треба розглянути такі питання:

1.     жанрові різноманіття народнопісенної творчості  та  жанру романсу;

2.     добір та використання засобів виразності для зображення художнього образу обраних вокальних творів;

Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок та художньо-виконавських умінь.

 Література:

 

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

6.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

7.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

8.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

9.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

10.           Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

11.           Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

12.           Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

13.           Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

14.           Хрестоматія для сольного співу. Пісні, романси, арії українських композиторів: У 3-х ч. / Упоряд. В.Л. Бриліна, Л.М. Ставінська. – К.: Освіта України, 2006.

 

 

 

 

 

Тема 2: Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

 

На матеріалі  відповідних типу голосу студента  старовинних та оперних арій виконуються наступні практичні дії:

1.    Ознайомлення зі стильовими особливостями та змістом арій.

2.    Робота над виконавською технікою оперної арії.

3.    Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії.

 

Завдання: Оволодіння особливостями роботи зі старовинними  та оперними аріями; вивчення конкретної старовинної арії та оперної арії, їх  концертне виконання.

 Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання старовинних арій (звуковедення, темп, метроритмічні особливості, мелізматика). Вивчення музичного та літературного тексту (італійскою, німецькою мовою); відпрацювання вокально-технічних навичок, які необхідні задля  її художнього виконання.

Обов’язково треба ознайомитись із оперними лібрето, зі змістом арії в контексті опери, прослухати запис у виконанні майстрів оперної сцени.

Література:

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

8.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

9.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

10.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

 

ІІІ рік навчання
 

V семестр

Тема 3: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

 На матеріалі сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні дії:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над засобами виразності.

4.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

 

Завдання: Оволодіти особливостями  виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно усвідомити основні принципи виконання контатно-ораторіальної музики: плакатність образів, героїчно-епічний стиль виконання; провести ретельну роботу над виконанням номерів із кантат, ораторій, месс. Задля цього відпрацювати необхідні вокально-технічних навичок та художньо-виконавські уміння.

 

Література:

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

VІ семестр

Тема4: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над акторською майстерністю.

4.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 

Завдання: Опанувати особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання арій, пісень з оперет, мюзиклів, рок-опер. Звернути увагу на набуття навичок уміння рухатись по сцені, танцювати. Роботу  над акторською майстерністю спрямувати на втілення характеру художнього образу твору. Велику увагу необхідно приділити відпрацюванню необхідних вокально-технічних навичок, художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи
 

 

Тема 1: Особливості роботи над народними піснями та романсом

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.     Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

Література:

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

3.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

4.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

5.     Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

6.     Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

7.     Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

2.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

1.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..)  Література:

Музична

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959.

Методична

7.       Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

 

Тема 2:Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

1.     Ознайомлення із оперними лібрето.

2.     Ознайомлення з оперними аріями композиторів-класиків.

Література:

Музична

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

8.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

9.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

10.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Методична

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

3.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

4.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

5.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

6.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

 

Тема 3: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Питання для самостійного опрацювання:

 Ознайомлення із сюжетами ораторії Г.Генделя “Самсон” Й.С.Баха кантата №68, кантата “Состязание Фета и Пана”, “Магнификат”, ораторія “Времена года”.

Література:

Музична

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями творчості композитора Е.Л.Вебера.

3.     Ознайомлення із стильовими особливостями жанру мюзиклу.

 

 

Література:

Музична

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методична

6.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

7.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

11.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.