Анатомія рослин (заочне навчання) - 2011-2012 н.р.
к.б.н., доцент Павлова Н.Р.
Надіслав: Загороднюк Наталья (17 жовтня 2011р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Анатомія рослин
Анотація
Для студентів напряму підготовки "6.040102. Біологія". Заочна форма навчання. 1 курс, 1 семестр. Навчально-методичний комплекс дисципліни.
План
Програма
Тематичні плани лекцій та лабораторних занять
Підсумкова тека
Програма
Робоча програма (з пояснювальною запискою, де роз'яснені мета та завдання курсу), змістові модулі навчального курсу, перелік рекомендованої літератури. Робоча програма
Тематичні плани лекцій та лабораторних занять
Теми лекцій і лабораторних робіт з плануванням розподілу навчальних годин. Плани лекцій, лабораторних
Підсумкова тека