робоча програма Методика викладання історії 2012
Лебідь Тетяна Іванівна,заслужений вчитель України, доцент кафедри історії України та методики виклад
Надіслав: Василечко Ирина (16 березня 2012р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії, археології та методики викладання :: Методика викладання історії у вищих навчальних закладах
Анотація

"Методика викладання історії" полягає у сприянні поглибленню знань майбутнього вчителя з теорії цієї науки, в ознайомленні з найефективнішими формами організації навчально-виховного процесу з історії, найдоцільнішими методами, прийомами, технологіями навчання історії.

робоча програма